+1302-352-9970
กฎระเบียบของการทำงาน

กฎระเบียบของการทำงาน

1.   เรียนรู้เรื่องแผนรายได้  และการใช้งานระบบให้เข้าใจ

2.   สมัครเข้าร่วมความสำเร็จกับระบบ  ชำระ 50 บาท

3.   แนะนำคนที่ต้องการรายได้  เหมือนกับคุณให้ได้ 2 คน  ภายใน 1 สัปดาห์

4.  ช่วย 2 คน  ที่คุณแนะนำมา  ให้เขาทำใน [ ข้อที่ 1 - 3 ] ให้ได้

5.  ทุกคนที่สมัครเข้ามาในระบบ  ต้องทำในกฎ 5 ข้อนี้

6.  ห้ามสมัครมากกว่า 1 รหัส / คน  และรหัสซ้าย-ขวาที่มาต่อ  ต้องไม่ใช่ชื่อของตัวเอง

หรือนอมินีมาต่อ [ เป็นรหัสที่ทำงานจริงๆ  เท่านั้น ]  แนะนำได้มากกว่า 2 รหัส

7.  ถ้าต้องการความสำเร็จ  ตามแผนต้องทำในข้อที่ 1-7 นี้  [ ถ้าไม่ทำตามใน 1-7 ข้อนี้


Share This

Comments